Secretaría Uvigo - Acumulación de mercurio nos solos forestais pola caída de material senescente

Acumulación de mercurio nos solos forestais pola caída de material senescente

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Ciencias Ambientais
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Titoría: Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Cotitoría: Melissa Méndez López
Tribunal Secretaría: Paula Pérez Rodríguez
Vogalía: Olga Escuredo Pérez
Presidencia: María Flora Alonso Vega
ResumoO mercurio é un metal que ten características fisicoquímicas que o fan único, como o seu punto de fusión que lle permite ser o único metal en estado líquido a temperatura ambiente. A súa alta toxicidade faino especialmente perigoso, xa que pode bioacumularse a través da cadea alimentaria dos seres vivos. Outro dos perigos do mercurio é que non se elimina naturalmente na atmosfera, senón que se acumula nos solos e nos ecosistemas acuáticos.
A caída de material senescente nos solos forestais, xunto co escorrentía e o lavado de choiva, son as principais vías de entrada de mercurio ao solo forestal.
Diferentes estudos demostran que dependendo das especies arbóreas predominantes no bosque, a localización da trama de estudo e a presenza de fontes antrópicas de mercurio preto da parcela son as principais vías de entrada de mercurio no bosque.
Volver