Secretaría Uvigo - Proxecto de actividade para una clínica dental.

Proxecto de actividade para una clínica dental.

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: José Luis González Cespón
Cotitoría: Lucía Díaz Vilariño
Tribunal Presidencia: Jorge Cerqueiro Pequeño
Vogalía: Rafael María Carreño Morales
Secretaría: Manuel Casal Guisande
ResumoO sector odontológico clasificado na Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), 86.23 como ?Actividades Odontológicas?, é unha especialidade médica que se dedica ao estudo dos dentes e as encías e ao tratamento dos seus dolencias. Esta disciplina encárgase de todo o referente ao aparello estomatognático, formado polo conxunto de órganos e tecidos que se atopan na cavidad oral e na parte do cráneo, a cara e o pescozo.
Dada a alta demanda na actualidade de clinicas dentales é efectua este proxecto no que se pretende realizar deseñar os espazos e instalacións que se precisan para unha clínica dental situada no baixo dun edificio.
Neste desenvolvemento teranse en conta as diferentes normativas que son de aplicación tales como o Plan Xera de Ordenación Urbana, o Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baixa tensión, o Código Técnico de Edificación, cos seus documentos de protección contra incendios, eficiencia energética e salubridad .
Volver