Secretaría Uvigo - Estudo dinámico e análise estructural de unha pasarela peatonal atirantada de deseño singular

Estudo dinámico e análise estructural de unha pasarela peatonal atirantada de deseño singular

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Borja Conde Carnero
Cotitoría: Óscar Bouzas Rodríguez
Tribunal Secretaría: María Julia Cristóbal Ortega
Presidencia: Antonio Riveiro Rodríguez
Vogalía: Belén Riveiro Rodríguez
Resumo En este traballo de fin de grao, plantésaxe o estudo dinámico experimental e análise estructural da pasarela peatonal atirantada na carretera de acceso a Universidade de Vigo.

Pártese da caracterización xeométrica detallada da misma a través de unha dixitalización 3D consistente en unha nube de puntos, en base a cal desenvolverase o modelo xeométrico CAD. A continuación, o modelo xeométrico será adaptado a corpos tipo línea para definir un modelo de cálculo estructural basado en elementos barra/vigas. A fase de modelización numérica será complementada con outra experimental consistente na toma de medidas in-situ para a correcta definición da xeometría das seccións transversais dos perfiles de aceiro, o uso de ensaios de ultrasonidos para recabar datos das propiedades dos materiais, e finalmente, un estudo de vibración ambiental para a caracterización das frecuencias naurais e modos de vibración da estructura.

Finalmente, en base a os datos experimentais, o modelo numérico será calibrado co fin de representar correctamente o comportamento mecánico real da estructura e as pertinentes comprobacións de seguridade e funcionalidade (estados límite últimos) serán levadas a cabo considerando as cargas contempladas nas normativas vixentes.
Volver