Secretaría Uvigo - Deseño e análise económica dunha planta fotovoltaica flotante conectada á rede no encoro de Zamáns

Deseño e análise económica dunha planta fotovoltaica flotante conectada á rede no encoro de Zamáns

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Enxeñaría Industrial
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Cotitoría: Eloy Díaz Dorado
Titoría: Camilo José Carrillo González
Tribunal Presidencia: Luis Eduardo Eguizábal Gándara
Secretaría: Xosé Manuel López Fernández
Vogalía: Enrique Soto Campos
Vogalía: Jorge Marcos Acevedo
Vogalía: Manuel Pérez Donsión
ResumoDentro da situación económica e ambiental actual, onde a demanda de electricidade aumentou exponencialmente e os métodos convencionais de xeración de electricidade están sendo substituídos debido á súa contribución ao cambio climático, gañan importancia os sistemas de produción renovables, que permiten obter esta enerxía de forma limpa e sostible.
Un dos principais métodos de xeración a partir de fontes renovables baséase na obtención de enerxía eléctrica a partir da radiación solar a través de módulos fotovoltaicos. Nos últimos anos, o campo da actividade fotovoltaica evolucionou gradualmente, tratando de minimizar os inconvenientes deste tipo de instalacións e así aumentar o seu potencial de xeración. Un claro exemplo é a localización de paneis fotovoltaicos na superficie das augas embalsadas coa axuda de flotadores. Con esta solución, é posible explotar a superficie destas masas de auga, aforrando así terreos útiles para outros fins. Ademais, ao estar situados preto da auga embalsada, evitan que a radiación solar directa incida sobre ela, reducindo así a súa evaporación e aumentando o rendemento por temperatura dos módulos ao atemperalos pola súa parte traseira.
Neste proxecto, deseñarase e analizarase economicamente unha instalación fotovoltaica flotante conectada á rede na presa de Zamáns (Pontevedra), incluído o centro de transformación MT / BT e a liña de evacuación eléctrica subterránea.
Todo o proxecto desenvolverase respectando o entorno arquitectónico, social e ambiental do encoro, preservando así o interese xeográfico que ten actualmente.
Para levalo a cabo revisaranse as normativas europeas, nacionais e rexionais que lle concirnen tanto en asuntos técnicos como ambientais. Posteriormente, analizarase a viabilidade de xeración da zona, así como os compoñentes necesarios para o correcto funcionamento da planta e estudaranse varias alternativas posibles, tratando de seleccionar a configuración óptima que maximice os beneficios da instalación. Finalmente, unha vez presentadas as características técnicas do proxecto, realizarase unha análise económica onde, en función do orzamento da planta e das perspectivas anuais de xeración, se comprenderá a rendibilidade económica da instalación durante a súa vida útil.
Volver