Secretaría Uvigo - Préstamos responsables: Análise do mercado bancario español

Préstamos responsables: Análise do mercado bancario español

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Finanzas
CentroFacultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Dirección Titoría: Sonia Margarita Rodríguez Parada
Tribunal Titoría: Sonia Margarita Rodríguez Parada
ResumoO principal obxectivo deste traballo é estudar o concepto dun préstamo responsable na contratación de operacións hipotecarias, analizando cales son os requisitos que debe cumprir este tipo de operacións financeiras se se considera con verdadeira responsabilidade social. Este estudo contextualízase desde o estalido da burbulla inmobiliaria e a análise das súas graves consecuencias desde o punto de vista social, como a proliferación de execucións hipotecarias e desafiuzamentos entre os prestatarios máis vulnerables.
Neste sentido, analízanse as principais medidas adoptadas polos gobernos para garantir a súa protección e a progresiva adaptación do sector bancario español a un enfoque bancario responsable. A análise das reclamacións hipotecarias presentadas no Banco de España durante a última década utilízase para avaliar o comportamento bancario na contratación de préstamos hipotecarios.

Palabras clave:
Préstamo, banca, responsabilidade social, reclamación, moratoria
Volver