Secretaría Uvigo - Tendencias tic no negocio despois do covid 19

Tendencias tic no negocio despois do covid 19

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Comercio
CentroEscola Universitaria de Estudos Empresariais
Dirección Titoría: María de los Angeles Sandoval Pérez
Tribunal Titoría: María de los Angeles Sandoval Pérez
ResumoEn resumo, o traballo centrouse na identificación e explicación das tendencias das tecnoloxías aplicadas nas empresas antes e durante a pandemia xerada por Covid-19, que atravesando certas fases pode identificar un comezo coa inclusión do teletraballo na gran maioría das empresas con modelos económicos compatibles para que poidan continuar os seus servizos dun xeito relativamente normal, requirindo formación e un importante investimento, pero como describimos no traballo, ten beneficios que non eran tan visibles ao principio, como a inclusión dun o novo modelo de traballo, capaz de permitir o traballo remoto, non só para os empregados actuais senón futuros que poden residir ou non no mesmo espazo xeográfico, a inclusión de ordenadores máis potentes e dispositivos que permitiron a dixitalización continua do traballo, son un paso cara á eliminación do papel con traballo na nube e pódese ver un aumento da produtividade engadindo procesos automatizados e o uso de certas intelixencias artificiais en traballos que poderían substituírse por un código simple, permitindo aos traballadores concentrarse en tarefas que xeran valor para a empresa e tamén eliminando tarefas repetitivas dentro da organización empresarial.
Noutros aspectos, tamén permitiu ás empresas acelerar o proceso de dixitalización dos seus servizos e as súas vendas, no traballo debaten entre as opcións de crear a súa propia aplicación de venda ou encargala a un terceiro co custo que iso implica, ou se o a mellor opción podería ser intentar entrar no mercado dixital a través de empresas cuxa única función é aproveitar esta plataforma para a venda, xa que teñen unha clientela e un espazo de traballo eficiente, como o "Marketplace" en xeral (Amazon, eBay) ou cando falamos do sector da restauración, aplicacións de venda e entrega de alimentos.
Tamén describimos sacar conclusións sobre a importancia e a necesidade de que os gobernos regulen estes mercados "emerxentes" ou máis ben os que máis medraron grazas aos efectos da pandemia, falando concretamente de dúas leis que intentan crear barreiras a estes mercados; a lei Rider e a lei de paquetes de IVE, que regulan a relación laboral entre as empresas de entrega a domicilio e os seus "Riders" ou transportistas e os dereitos e impostos a pagar polos produtos vendidos en España que se orixinan noutros países, concretamente en China. 
Volver