Secretaría Uvigo - Desenvolvemento dun algoritmo que permita extraer as seccións resistentes de vigas de madeira degradadas.

Desenvolvemento dun algoritmo que permita extraer as seccións resistentes de vigas de madeira degradadas.

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Manuel Cabaleiro Núñez
Tribunal Secretaría: Mª Emma Delgado Romero
Presidencia: Manuel Pérez Cota
Vogalía: Amparo Rodríguez Damian
ResumoO traballo consistirá na creación dun programa en Python que teña como obxetivo final proporcionar as superficies resistentes en determinadas seccións de vigas de madeira degradadas. O programa deberá proporcionar tanto resultados numéricos como a representación en 2D das diferentes seccións desexadas.
Escanearemos as vigas utilizadas coa axuda dun laser escaner.
Comezaremos obtendo as seccións resistentes de forma aproximada. Utilizaremos un resistógrafo co que realizaremos catro perforacións e suporemos que as zonas resistentes estarán unidas mediante rectas. A continuación, intentaremos obter resultados máis similares á realidade desenvolvendo un algoritmo que calcule as zonas resistentes tendo en conta a forma exterior da viga ademáis dos datos proporcionados polo resistógrafo.
Probaremos o algoritmo en determinadas vigas no laboratorio para comprobar o seu correcto funcionamento. Remateremos utilizando o programa para analizar algunha estructura real.
Volver