Secretaría Uvigo - Dimensionamento dunha electrolinera renovable no campus da Universidade de Vigo.

Dimensionamento dunha electrolinera renovable no campus da Universidade de Vigo.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Eléctrica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Cotitoría: Eloy Díaz Dorado
Titoría: Camilo José Carrillo González
Tribunal Secretaría: Bernardino Novo Ramos
Presidencia: José Fernando Manzanedo García
Vogalía: Bernardo José Parajo Calvo
ResumoNa actualidade, debido ao aumento dos vehículos eléctricos, é necesario contar con estacións de carga para recargar as baterías destes vehículos debido á escasa autonomía que teñen na actualidade en comparación cos vehículos con motores de combustión.
O obxectivo deste traballo fin de grao é o dimensionamento dunha estación de carga de vehículos eléctricos situada no campus universitario da Universidade de Vigo. Previsiblemente, a situación do punto de carga situarase nas inmediacións da escola de enxeñaría industrial.
Realizarase unha análise do sitio baseada na estimación das necesidades enerxéticas. E un estudo do recurso solar ou eólico para escoller cal será a fonte de xeración de enerxía renovable para instalar (mini-eólica ou cuberta con paneis fotovoltaicos).
Estimarase a produción de enerxía eléctrica e proxectarase a instalación eléctrica tanto da planta de xeración como do punto de recarga. A enerxía xerada almacenarase nun sistema de batería que se utilizará nos puntos de carga dos vehículos eléctricos.
Finalmente, a viabilidade económica do proxecto verificarase en función do custo da instalación e da enerxía aforrada.
Volver