Secretaría Uvigo - Pipe para preprocesamento de texto para filtrado de spam

Pipe para preprocesamento de texto para filtrado de spam

Data de defensa14/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Informática
CentroEscola Superior de Enxeñaría Informática
Dirección Titoría: María Reyes Pavón Rial
Cotitoría: María Novo Lourés
Tribunal Titoría: María Reyes Pavón Rial
ResumoO obxectivo é desenrolar unha "pipe" na linguaxe de programación Java que permita o recoñecemento de entidades nombradas (NER) a partir dun texto dado. O que se pretende é xerar reglas que nos permitan detectar a presenza de entidades en diferentes texto, facilitando a comprensión destos.
Volver