Secretaría Uvigo - Adsorción/desorción e liberación de ciprofloxacin en diferentes bioadsorbentes

Adsorción/desorción e liberación de ciprofloxacin en diferentes bioadsorbentes

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Agraria
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Titoría: Manuel Arias Estévez
Cotitoría: Lucía Rodríguez López
Tribunal Vogalía: Olga Escuredo Pérez
Presidencia: David Fernández Calviño
Secretaría: Daniel Arenas Lago
ResumoEstúdase a capacidade de adsorción-desorción do antibiótico ciprofloxacin en 6 bioadsorbentes (cuncha de mexillón, cinza de biomasa, palla de cánabo, residuo bentonítico provinte da viticultura, cortiza de piñeiro e cortiza de sobreira) mediante métodos tipo batch. Por outro lado, estúdase a liberación deste mesmo antibiótico mediante cámara de fluxo axitado para os mesmos bioadsorbentes. A aplicación destes bioadsorbentes a solos degradados pode recuperar varias das funcións fundamentais dos solos en relación co medio ambiente, como son a capacidade de depuración e a súa produtividade.
Volver