Secretaría Uvigo - Avaliación dos servizos ecosistémicos nos ecosistemas litorais: estudo da percepción pola poboación ribereña das pradeiras de Zostera na enseada de San Simón (ría de Vigo)

Avaliación dos servizos ecosistémicos nos ecosistemas litorais: estudo da percepción pola poboación ribereña das pradeiras de Zostera na enseada de San Simón (ría de Vigo)

Data de defensa14/09/2021
TitulaciónGrao en Ciencias do Mar
CentroFacultade de Ciencias do Mar
Dirección Titoría: Emilio Manuel Fernández Suárez
Cotitoría: Gonzalo Benito Méndez Martínez
Tribunal Secretaría: Mariano Lastra Valdor
Vogalía: Estefanía Paredes Rosendo
Presidencia: Luis Lugo Latas
ResumoAs pradeiras mariñas están formadas por fanerógamas adaptadas a hábitats acuáticos de alta salinidade. Estes proporcionan diferentes servizos ecosistémicos dos que se benefician os humanos, como a xeración de hábitats para especies, a redución da acción erosiva, a fixación de carbono, a estabilización de sedimentos ou a eliminación de contaminantes. As herbas mariñas foron un gran descoido dos medios de comunicación e da literatura científica durante anos, é certo que nos últimos anos as publicacións sobre pradeiras e percepción ambiental foron aumentando. Na enseada de San Simón (ría de Vigo) encóntranse pradeiras de Zostera nos que se investigou o coñecemento que a poboación da enseada ten sobre as pradeiras mariñas.
O estudo realizouse a través dunha enquisa dirixida á poboación costeira da enseada. Aínda que outros estudos amosan a falta de coñecemento da poboación sobre as pradeoras mariñas, os resultados amosan o amplo coñecemento sobre o tema por parte dos enquisados. Isto débese ao interese socioeconómico que teñen na zona as actividades relacionadas coa enseada, que inclúen marisqueo, pesca e diferentes actividades recreativas como piragüismo, vela ou vela. O estudo mostra o interese dos enquisados en facer compatibles estas actividades económicas coa protección das pradeira mariñas, nas que recoñecen a súa importancia. Tamén describen a contaminación da enseada como a principal ameaza, especialmente a que é máis visible. A pesar do alto coñecemento da poboación costeira, aínda falta coñecemento sobre as presións ás que están expostas as pradeiras mariñas.
Volver