Secretaría Uvigo - Evacuación do parque eólico das Penizas mediante unha liña eléctrica aérea de alta tensión.

Evacuación do parque eólico das Penizas mediante unha liña eléctrica aérea de alta tensión.

Data de defensa11/12/2020
TitulaciónGrao en Enxeñaría Eléctrica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Antonio Fernández Otero
Tribunal Vogalía: Xosé Manuel López Fernández
Presidencia: José Fernando Manzanedo García
Secretaría: Manuel Pérez Donsión
ResumoVisto a situación actual da demanda de enerxía eléctrica en españa, a cal está en continuo crecemento, as distintas formas de obtención como as enerxías renovables gañan presenza, xa que son unha das formas de producción máis limpas e practicamente inesgotables. Con isto queremos levar a cabo un proxecto, que formará parte do aproveitamento destas enerxías, onde nos centraremos no transporte mediante unha liña aérea de 66 Kv que comezaría dunha subestación dun parque eólico, concretamente o de As Penizas, situado nos concellos de Cerdedo-Cotobade e forcarei na provincia de Pontevedra, ata a subestación mais próxima para minimizar custos e perdas no proceso.
Volver