Secretaría Uvigo - Trasladando a narrativa do videoxogo ao cine: Expandindo o universo de Tomb Raider

Trasladando a narrativa do videoxogo ao cine: Expandindo o universo de Tomb Raider

Data de defensa19/11/2020
TitulaciónGrao en Linguas Estranxeiras
CentroFacultade de Filoloxía e Tradución
Dirección Titoría: Jorge Luis Bueno Alonso
Tribunal Titoría: Jorge Luis Bueno Alonso
Resumo1os videoxogos son hoxe en día unha parte importante da nosa cultura. A través dos anos, esta industria comezou a crear xogos para un público xove e tamén para un público adulto. Os vdeoxogos desenrolaron as súas narrativas ata o punto de poder mesturarse co mundo cinematográfico. A través do exemplo da saga Tomb Raider coma punto de inflexión, neste estudo mostramos as similitudes e as diferenzas entre a industria cinematográfica e a dos xogos, explicando a forma na que los videoxogos adaptáronse á gran pantalla e mostrando como as adaptacións poden tener un bo impacto na sociedade.
Volver