Secretaría Uvigo - Plan de restauración da canteira Benedicta

Plan de restauración da canteira Benedicta

Data de defensa05/10/2020
TitulaciónGrao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
CentroEscola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Dirección Titoría: Javier Taboada Castro
Tribunal Presidencia: María Araújo Fernández
Vogalía: David Patiño Vilas
Secretaría: José Santiago Pozo Antonio
ResumoEn toda explotación mineira é necesario un plan de restauración que asegure a recuperación do espazo utilizado ao final da vida útil desta, deixando o lugar na situación inicial (previa explotación), ou incluso mellor.
Seguindo as intruccións que se marcan no RD 975/2009 do 12 de xuño, neste traballo estúdase a canteira Benedicta, sita en O Porriño, adicada á extracción de rocha ornamental "Rosa Porriño".
Primeiro estúdase a contorna: descrición detallada do mesmo, incluíndo medio físico, medio socioeconómico e área de aproveitamento.
A continuación propóñense as medidas previstas para a recuperación dos espazos afectados pola explotación e rehabilitación de servizos e instalacións mineiras, así como o tratamento dos residuos mineiros.
Por último, remátase o traballo co calendario de execución dos traballos de rehabilitación e as conclusións pertinentes.
Volver