Secretaría Uvigo - Listaxe de alumnado preinscrito por doctorado RD 99/2011

Listaxe de alumnado preinscrito por doctorado RD 99/2011 (alumnos por programa)

-
ApelidosNomeAccesoEstadoObservacións
Alonso ÁlvarezYolandaTitulo de grao e másterAdmitido Provisionalfalta compulsar titulo máster
Andrade AbarcaPaolaEstudos de primeiro ciclo de países alleos ó EEES e máster de países do EEESDenegadofalta:documento de identidade, certificado académico da licenciatura, mención de que os estudos cursados dan acceso a doutoramento no país de orixe , plan de estudos da licenciatura, solicitude de equivalencia de título estranxeiro, declaración de equivalencia da nota media.
Bejarano AcostaAndrea DanielaEstudos de primeiro ciclo de países alleos ó EEES e máster de países do EEESDenegadofalta: xustificación de bolsas e curriculum vitae
Cons FerreiroMiguelDiploma de Estudos Avanzados [DEA]Admitido Provisionalfalta compulsar DEA
Durán AgudeloNubia EsthelaEquivalencia titulo extranxeiro de fóra do EEESDenegadofalta: certificado académico da licenciatura e de máster, título de máster, mención de que os estudos cursados dan acceso a doutoramento no país de orixe , plan de estudos da licenciatura e do máster, solicitude de equivalencia de título estranxeiro, declaración de equivalencia da nota media, xustificación de bolsas e curriculum
Fernández FernándezHugoTítulo universitario oficial que obtivera a correspondencia ao nivel 3 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES)Denegadofalta: expediente licenciatura, xustificación de bolsas e curriculum vitae
Fernandez FernandezVictoriaTitulo de grao e másterDenegadofalta: expediente licenciatura e máster, título de máster, xustificación de bolsas , curriculum vitae e xustificación tempo parcial
Martínez IglesiasSandraTer 300 créditos ECTS dos que 60 créditos ECTS pertencen a unha titulación de másterDenegadofalta curriculum
Medina MárquezPamelaEstudos de primeiro ciclo de países alleos ó EEES e máster de países do EEESDenegadofalta:documento de identidade, certificado académico da licenciatura e máster, títulos de licenciatura e máster, mención de que os estudos cursados dan acceso a doutoramento no país de orixe , plan de estudos da licenciatura , solicitude de equivalencia de título estranxeiro, declaración de equivalencia da nota media, xustificación de bolsas, curriculum e tempo parcial
Oliveira Monteiro SchifflechnerAngelica MilenaTer 300 créditos ECTS dos que 60 créditos ECTS pertencen a unha titulación de másterDenegadofalta: expediente de licenciatura e máster, xustificación de bolsas.
Pereira SantosSusanaTitulo de grao e másterAdmitido Provisional
Pérez MoránLauraTitulo de grao e másterDenegadofalta: expediente e título de máster, xustificación de bolsas e curriculum vitae
Rodríguez GarcíaDavidTitulación Superior de Ensinanzas Artísticas máis másterDenegadofalta: xustificación de bolsas
Roibás TaboadaMiguelTitulo de grao e másterDenegadofalta xustificación de bolsas e curriculum
rua MargaritaTitulo de grao con directrices propias (300 créditos ECTS)Admitido Provisionalfalta compulsar
Salazar RomeroAngelaEstudos de primeiro ciclo de países alleos ó EEES e máster de países do EEESDenegadofalta: certificación licenciatura, plan de estudos licenciatura, solicitude equivalencia título estranxeiro, solicitude declaración equivalencia nota media, certificado laboral actualizado
Tigrero VacaJorgeEquivalencia titulo extranxeiro de fóra do EEESDenegadofalta: pasaporte,expediente de licenciatura, xustificación de que os estudos de máster dan acceso a estudios de doutoramento no seu país de orixe, plan de estudos,solicitude de equivalencia de estudos estranxeiros e declaración de equivalencia da nota media, xustificación de bolsas e curriculum vitae
Volver