Secretaría Uvigo - Listaxe de alumnado preinscrito por doctorado RD 99/2011

Listaxe de alumnado preinscrito por doctorado RD 99/2011

CódigoDenominación doctoradoNúmero de admisións
I01D02V06Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión [Programa de Doctorado conjunto de Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, Universidade de Aveiro (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes17
O01D011V06Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria19
O01D015V06Programa de doutoramento en Ecosistemas Terrestres ; usos sustentables e implicaciöns ambientais10
O01D030V06Programa de doutoramento en Láser, Fotónica e Visión pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo7
O03D040V06Programa de Doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento23
O05D019V06Programa de doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento25
O06D023V06Programa de doutoramento en Sistemas de Software intelixentes e adaptables10
P01D025V06Programa de doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo pola Universidade de Vigo31
P02D004V06Programa de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación27
P02D016V06Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde25
P02D037V06Programa de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable16
P03D039V06Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible32
V01D006V06Programa de doutoramento en Estudos Literarios12
V01D013V06Programa de doutoramento en Comunicación 16
V01D024V06Programa de doutoramento en Tradución e Paratradución12
V01D029V06Programa de doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura14
V01D032V06Programa de doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica pola Universidade de A Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo7
V02D003V06Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada13
V02D021V06Programa de doutoramento en Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida15
V02D028V06Programa de doutoramento en Endocrinoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo3
V03D026V06Programa de doutoramento en Estatística e Investigación Operativa6
V03D036V06Programa de Doutoramento en Análise Económico e Estratexia Empresarial28
V04D034V06Programa de doutoramento en Eficiencia enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura8
V05D005V06Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos11
V05D008V06Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica4
V05D018V06Programa de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as comunicacións pola Universidade de Vigo24
V05D031V06Programa de doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas5
V08D010V06Programa de Doutoramento en Xestión e resolución de conflictos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica 22
V08D022V06Programa de doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado14
V09D009V06Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria8
V09D041V06Programa de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural12
V10D007V06Programa de doutoramento en Física Aplicada5
V11D012V06Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces2
V11D01V06Programa de Doutoramento en Nanomedicina5
V11D027V06Programa de doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo2
V11D033V06Programa de doutoramento en Química Teórica e Modelización Computacíonal/Theoretical Chemistry and Computacional Modelling1
V12D017V06Programa de doutoramento en Enxeñaría Química4
V12D020V06Programa de doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e procesos avanzados na industria19
Volver