Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Nos seguintes enlaces podes consultar

 

Nas seguintes táboas atoparás a información sobre os grupos de investigación, os proxectos de investigación e as actividades de I+D en áreas vinculadas coa RSU.

 

Grupos de Investigación en áreas vinculadas á responsabilidade social

Discapacidade

 • Equipo de psicoloxía evolutiva da educación (HI9)
 • Equipo de tecnoloxías da información e a comunicación en educación (DO1/B, TICEDU)
 • Equipo de investigación en diversidade educativa (DO2, EIDE)
 • Equipo de Didáctica Especias (HI6)
 • Diferentes perspectivas na Investigación sobre o Deporte: Xénero, Integración e Creatividade (H16)

Ergonomía

 • Equipo de enxeñería e deseño (EG2)
 • Equipo de repercusións orgánicas da actividade física (HI10)

Enfermidades dexenerativas (Alzheimer, ELA, Parkinson, Demencias, etc.)

 • Equipo da saúde pública e neuroloxía (MP1)

Autismo

 • Equipo de análise e intervención psicosocioeducativa 2 (CC1)

Lingua de signos

 • Equipo de lingua de signos e lingua española (HI4)
 • Equipo de Tecnoloxías Telemáticas (TC1)

LINGUA DE SIGNOS

 • Equipo de lingua de signos e Lingua Española (HI4)

Invidentes

 • Equipo de motricidade para todos (DE4)

Maiores e saúde

 • Equipo de Intervención Educativa na Actividade Física para a Promoción da Saúde HealthyFit (HI22)
 • Equipo de Bioenxeñería e Cronobioloxí (SC4)
 • Equipo de investigación en deporte e saúde (HI20)
 • Equipo da saúde pública e neuroloxía (MP1)
 • Equipo de investigación en actividade física e saúde (DE3)
 • Equipo de motricidade para todos (DE4)
 • Equipo de Economía Sociedade e Territorio ECOSOT (EA7)
 • Saúde, Sexualidade e Xénero

Envellecemento activo

 • Equipo de Bioenxeñería e cronobioloxía (SC4)
 • Equipo de Intervención Educativa na Actividade Física para a Promoción da Saúde HealthyFit (HI22)

Minorías étnicas, pobreza e exclusión social

 • Equipo de análise e intervención psicosocioeducativa 2 (CC1)
 • Equipo de Economía Sociedade e Territorio ECOSOT (EA7)
 • Equipo Dereito do Traballo e da Seguridade Social (DT1)
 • Colaboración e Innovación para a Equidade Educativa e Social (CIES-UVigo)

Prevención da violencia (xuvenil, maltrato). Mediación familiar

 • Equipo Psicoloxía xurídica (PS1)
 • Saúde, Sexualidade e Xénero
 • Equipo de Dereito  Procesal (DL1)

Inmigrantes, menores, maiores, mulleres

 • Equipo de intervención educativa de colectivos en risco social (L10)
 • Diferentes Perspectivas na Investigación sobre o Deporte: Xénero, Integración e Creatividade (HI6)
 • Equipo de Economía Sociedade e Territorio ECOSOT (EA7)
 • Saúde, Sexualidade e Xénero
 • Dereito Penal (DP1)
 • Equipo Tradución & Paratradución (T&P) (TI4)
 • Equipo de Dereito Civil (DC2/A)
 • Equipo de Avaliación de Políticas, Programas e Plans (L4)
 • Didácticas das Ciencias. Xénero, Teoría e Hª da Educación, do Pensamento e da Ciencia (DES)
 • Equipo de Teoría e Historia da Educación (TH1)
 • Equipo de Minorías e Cultura GLBT (ES4)

Accesibilidade das TIC en persoas con deficiencias, discapacidades, minusvalías. E-learning

 • Equipo de tecnoloxías da información e a comunicación en educación (DO1/B, TICEDU)
 • Equipo de tecnoloxías para a sociedade da Información (ET1/A)
 • Equipo de Psicoloxía Evolutiva da Educación (HI9)
 • Diferentes Perspectivas na Investigación sobre o Deporte: Xénero, Integración e Creatividade (HI6)
 • Equipo de Tecnoloxía da Información e Comunicacións (E-TIC) (ET1/B)

Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

 • Equipo de dereito do traballo e da seguridade social (DT1)
 • Desenvolvemento Estratéxico: Organización e Territorios G4+(OC1/A)
 • Equipo de Marketing- Vigo (I-MARK)
 • Contabilidade e auditoría  (EF9)
 • Equipo de Investigación  en Comunicación (CS1)
 • Equipo de Análise Económica (EA8/A)

Ética

 • Didáctica das ciencias. Xénero, teoría e historia da educación, do pensamento e da ciencia (DE5)
 • Equipo Tradución & Paratradución (T&P) (TI4)

Cooperación internacional

 • Equipo de Cooperación Xurídica Internacional (DI1)
 • Equipo de Economía Financeira 5 (EF5)
 • Desenvolvemento Estratéxico: Organización e Territorios G4+ (OC1/A)

Benestar

 • Equipo de Economía Sociedade e Territorio ECOSOT (EA7)
 • Group of Researchers in Empirical Economics- GRIEE (EA10)

Pegada ecolóxica

 • Equipo de economía aplicada (EA5)
 • MEDEA Iuris

DEPENDENCIA

 • Group of Researchers in Empirical Economics- GRIEE (EA10)
 • Equipo de Psicoloxía Xurídica (PS1)

RISCOS LABORAIS

 • Equipo de Dereito do Traballo e da Seguridade social (DT1)

 

 

Proxectos de investigación relacionados coa responsabilidade social 2016

Convocatoria

Implicacións xurídicas nas crises humanitarias provocadas por conflitos armados.

Estado

Insumos bioactivos para a agricultura e rehabilitación de solos contaminados.

Estado

Reconstrución do aporte orgánico aos sedimentos do Pacífico este ecuatorial durante a transición do Pleistoceno medio: implicacións do océano nos cambios climáticos.

Estado

Especialización e hibridación en peixes mariños: combinando estudos de xenómica, ecoloxía e comportamento fronte ao cambio global.

Estado

Alternativas ambientalmente repectuosas para polímeros e os seus aditivos químicos en medio acuático.

Estado

Catálises In-Silicio para o desenrolo de novas metodoloxías sintéticas sostibles.

Estado

Conflito de dereitos e produción normativa.

Estado

Desigualdade, segregación e exclusión social comprendendo as orixes e as consecuencias.

Estado

Deseño numérico de dispositivos flotantes para aproveitamento de enerxía das ondas: eficiencia e supervivencia.

Estado

Deseño numérico de estratexias integradas para a obtención de compostos bioactivos de orixe mariño.

Xunta

Viabilidade do aproveitamento integral dos bosques de castiñeiros da AGACA

Xunta

Climate adaptation to shifting stocks.

Europeo

 

 

 

 

Contratación I+D relacionada coa responsabilidade social 2016

 

 

E-CORYDORA: desenvolvemento dun prototipo de equipo autónomo de dragado submarino e incorporación nun sistema integral de dragado sostible

Contratos

 

Incremento da seguridade alimentaria en marcados nacionais e internacionais a través do desenvolvemento de novas tecnoloxías e procesos sostibles e innovadores (ALISEG)

Contratos

 

Estudo de avaliación de impacto ambiental da concesión Alberta I.

Contratos

 

Estudo da viabilidade dun material composto sostible a base de materiais derivados de biomasa.

Contratos

 

Deseño de xestión dun sistema piloto de vermicompostaxe.

Contratos

 

Intervención arqueolóxica e de conservación básica no castro de Armea (Santa Maríña de Augas Santas, Allariz)

Contratos

 

Optimización do sistema de compostaxe replicado para o seu emprego como respirómetros dinámicos en bioresiduos e compost.

Contratos

 

MEDRAR: mellora na depuración de augas residuais en pequenos grupos de poboación.

Contratos

 

Valoración de residuos agroindustriais para a obtención de bioprodutos de alto valor engadido.

Contratos

 

UFOREST: plataforma tecnolóxica, baseada no uso de UAV’S, para o apoio á decisión no ámbito forestal e medioambiental.

Contratos

 

Desenvolvemento e aplicación de ferramentas numéricas e experimentais para o deseño de novos sistemas anticontaminación de motores de automoción.

Contratos

 

Avaliación proxecto: Intéligent Suite: desenvolvemento dunha plataforma farmacoxenética dinámica para o tratamento da depresión (1207.002.15).

Informes

 

Avaliación proxecto: novo proceso produtivo de pulpa sostible para alimentación animal (1176.00215d).

Informes

 

Estudo da avaliación dos posibles efectos saudables derivados da inxesta de auga alcalina obtida mediante as xerras que comercializa a empresa.

Informes

 

Análise de lexionela en augas de instalacións de risco.

Informes

 

Estudos da concentración de pole na atmosfera do sur de Galicia: estacións polínicas de Vigo e Ourense no ano 2016

Informes

 

Análise das augas para control de consumo.

Informes

 

Avaliación proxecto: desenvolvemento e implementación de solucións TIC innovadoras  para unha xestión eficiente e sostible dos procesos asociados ao ciclo integral da auga (1429.001.16)

Informes

 

Avaliación proxecto 406.248: metodoloxía innovadora e sostible para a xestión e reciclado de palas de aeroxeneradores.

Informes