Secretaría Uvigo

Apoio na Redacción de Estudos de Impacto Ambiental

PE-101-21-0037

Tipo convocatoriaPrácticas extracurriculares
Número vacantes1
Data de comezo da publicación17/11/2021
Data de remate da publicación15/12/2021
EmpresaCENERGA
Lugar de traballoVigo
Duración6 meses
Remuneración460 €/mes
Número de horas semanais25
Xornada completaNon
Horario5 horas de luns a venres
FunciónsApoio na Redacción de Estudos de Impacto Ambiental / Colaborar na análise ambiental de proxectos / Participar na redacción de informes de xestión ambiental / Dar apoio ao equipo de equipo de dirección de proxectos de enerxía / Participar no equipo de redacción de propostas técnico-económicas.
CoñecementosEnxeñaria Ambiental / Avaliación de Impactos Ambientais / Modelización e simulación Ambiental / Ordenacion do terrotorio e da paixase / Auditoria e xestion ambiental /Enerxia e sostenibilidade enerxetica /Xestion de residuos
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)
  • Grao en Ciencias Ambientais | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Lugar de presentación da documentación

Por e-mail a practicas.online@fundacionuvigo.es

  • Indicar no asunto do e-mail a referencia da convocatoria (PE-XXX-XX-XXXX)
  • Adxuntar en pdf:
    • Un arquivo co CV. Nome do arquivo: Referencia–CV–nome e primer apelido. Exemplo: PE-3XX-19-0001-CV-María Pousa
    • Outro arquivo co expediente académico actualizado co nº de créditos superados e o horario do curso académico. Nome do arquivo: Referencia-EXP-nome e primer apelido. Exemplo: PE-3XX-19-0001-EXP-Manuel Carballo
  • Só se admitirán arquivos en pdf cun tamaño máximo de 1 MB en total.

Por correo postal ou en man en

  • Fundación Universidade de Vigo. Área comercial, Local A-12. Campus Universitario. 36310 Vigo
  • Fundación Universidade de Vigo. Edificio Administrativo. Campus Universitario. 32004 Ourense
Atrás