Secretaría Uvigo

Apoio na mellora dos sistemas de tratamento de datos asociados as incidencias de rede

PE-312-21-0117

Tipo convocatoriaPrácticas extracurriculares
Número vacantes1
Data de comezo da publicación10/09/2021
Data de remate da publicación30/09/2021
EmpresaNaturgy
Lugar de traballoA práctica realizarase a distancia sempre baixo supervisión do titor da empresa
Duración6 meses
RemuneraciónNon remunerada
Número de horas semanais20
Xornada completaNon
HorarioDe luns a venres 4 horas diarias
FunciónsApoio na mellora dos sistemas de tratamento de datos asociados as incidencias de rede, co fin de mellorar e favorecer a dispoñibilidade de información que ofrecen os datos como ferramenta de análise e toma de decisión, en especial sobre o concerninte a TIEPI/NIEPI e outros indicadores de calidade relacionados.

Apoio na mellora do proceso de adquisición de datos de calidade da subministración:
- Identificación e integración de todas as ferramentas necesarias para a adquisición de datos e a relación entre elas: sistema de xestión de incidencias, oficinas de control, información pública, etc.
- Automatización dos procesos de carga de datos co fin de minimizar o tempo de xestión administrativa para optimizar o tempo de análise.
Apoio na mellora do proceso de tratamento e análise de datos de calidade do subministro:
- Recompilación de toda a información nun repositorio que permite optimizar a xestión de datos.
-Tratamento de datos para facilitar os procesos de seguimento dos indicadores de calidade do subministro
-Proporcionar visualizacións interactivas e capacidades de intelixencia empresarial con interfaces sinxelas que permitan unha análise de datos óptima para facilitar a toma de decisións.
• Obtención de información asociada a TIEPI / NIEPI por zonas, segmentación, áreas de enerxía e outras, segundo as necesidades.
• Mellorar a xestión da información asociada aos indicadores TIEPI e NIEPI en incidentes grandes ou temporais
• Optimización da xestión de forza maior
• Xeración de información para cadros de mandos
• Análise de indicadores sectoriais e doutras empresas para permitir unha análise comparativa; así como outros mercados que utilizan indicadores como SAIDI, SAIFI utilizados a nivel internacional.
• Optimizar a análise dos indicadores de calidade para anticipar o rendemento en instalacións onde se prevén sancións por superar a calidade zonal ou a calidade individual.
CoñecementosFerramentas Office
PowerBI
Programación
Data Analytics
Big Data
Inglés C1
Informática a nivel de usuario avanzado.
Utilización de ferramentas de analese de datos.
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)
 • Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Enxeñaría Eléctrica | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Enxeñaría Mecánica | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Enxeñaría Informática | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Enxeñaría en Organización Industrial | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Enxeñaría en Química Industrial | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Máster Universitario en Enxeñaría Informática | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Máster Universitario en Enxeñaría Industrial | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Lugar de presentación da documentación

Por e-mail a practicas.online@fundacionuvigo.es

 • Indicar no asunto do e-mail a referencia da convocatoria (PE-XXX-XX-XXXX)
 • Adxuntar en pdf:
  • Un arquivo co CV. Nome do arquivo: Referencia–CV–nome e primer apelido. Exemplo: PE-3XX-19-0001-CV-María Pousa
  • Outro arquivo co expediente académico actualizado co nº de créditos superados e o horario do curso académico. Nome do arquivo: Referencia-EXP-nome e primer apelido. Exemplo: PE-3XX-19-0001-EXP-Manuel Carballo
 • Só se admitirán arquivos en pdf cun tamaño máximo de 1 MB en total.

Por correo postal ou en man en

 • Fundación Universidade de Vigo. Área comercial, Local A-12. Campus Universitario. 36310 Vigo
 • Fundación Universidade de Vigo. Edificio Administrativo. Campus Universitario. 32004 Ourense
Atrás