Secretaría Uvigo

Apoio ao Laboratorio Físico-Químico Augas

PE-311-19-0042

Tipo convocatoriaPrácticas extracurriculares
Número vacantes1
Data de comezo da publicación02/12/2019
Data de remate da publicación16/12/2019
EmpresaANFACO-CECOPESCA
Lugar de traballoVigo
Remuneración0 €/mes
Número de horas total240
Xornada completaNon
HorarioEntre 5 e 7 horas de mañá a convir co/a alumno/a
FunciónsAnálise física-químicos de efluentes líquidos (augas residuales, augas de mar, etc.).
Análise de potabilidad de augas de consumo segundo RD 140/2003.
Calibración e verificación de equipos e material de laboratorio (espectrofotómetro, destilador de nitrógeno, conductímetro, pH-metro, etc.).
Toma de contacto co sistema de Aseguramiento da Calidade do laboratorio segundo norma ISO 17025.
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)
  • Grao en Química | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Lugar de presentación da documentación

Por e-mail a practicas.online@fundacionuvigo.es

  • Indicar no asunto do e-mail a referencia da convocatoria (PE-XX-XXXX)
  • Adxuntar en pdf:
    • Un arquivo co CV. Nome do arquivo: Referencia–CV–nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-CV-María Pousa
    • Outro arquivo co expediente académico actualizado co nº de créditos superados e o horario do curso académico. Nome do arquivo: Referencia-EXP-nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-EXP-Manuel Carballo
  • Só se admitirán arquivos en pdf cun tamaño máximo de 1 MB en total.

Por correo postal ou en man en

  • Fundación Universidade de Vigo. Área comercial, Local A-12. Campus Universitario. 36310 Vigo
  • Fundación Universidade de Vigo. Edificio Administrativo. Campus Universitario. 32004 Ourense
Atrás