Secretaría Uvigo

Apoio no laboratorio Físico-Químico de augas.

PE-311-19-0041

Tipo convocatoriaPrácticas extracurriculares
Número vacantes1
Data de comezo da publicación11/09/2019
Data de remate da publicación20/09/2019
EmpresaANFACO-CECOPESCA
Lugar de traballoVigo
Remuneración0 €/mes
Número de horas semanais25
Número de horas total240
Xornada completaNon
HorarioDe luns a venres de 9:00 a 14:00
FunciónsApoio nas seguintes tarefas:
- Análises físico-químicos de efluentes líquidos (augas residuais, augas de mar, etc.).
- Análise de potabilidade de augas de consumo mediante RD 140/2003.
- Calibración e verificación de equipos e material de laboratorio (espectrofotómetro, destilador de nitróxeno, conductímetro, pH-metro, etc.)
- Tomo de contacto con sistema de verificación da Calidade do laboratorio mediante a norma ISO 17025.
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)
 • Grao en Química | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
 • Grao en Ciencias do Mar | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Lugar de presentación da documentación

Por e-mail a practicas.online@fundacionuvigo.es

 • Indicar no asunto do e-mail a referencia da convocatoria (PE-XX-XXXX)
 • Adxuntar en pdf:
  • Un arquivo co CV. Nome do arquivo: Referencia–CV–nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-CV-María Pousa
  • Outro arquivo co expediente académico actualizado co nº de créditos superados e o horario do curso académico. Nome do arquivo: Referencia-EXP-nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-EXP-Manuel Carballo
 • Só se admitirán arquivos en pdf cun tamaño máximo de 1 MB en total.

Por correo postal ou en man en

 • Fundación Universidade de Vigo. Área comercial, Local A-12. Campus Universitario. 36310 Vigo
 • Fundación Universidade de Vigo. Edificio Administrativo. Campus Universitario. 32004 Ourense
Atrás