Secretaría Uvigo

Apoio na xestión de bases de datos SQL Server, programación en Visual Studio .NET...

PE-106-19-0027

Tipo convocatoriaPrácticas extracurriculares
Número vacantes1
Data de comezo da publicación20/08/2019
Data de remate da publicación15/10/2019
EmpresaCIE GALFOR, S.A.
Lugar de traballoOurense
Duración6 meses
Remuneración1,167 €/mes
Número de horas semanais40
Xornada completaSi
Horario8 horas diarias de luns a venres
FunciónsApoio nas seguintes tarefas:
- Coñecementos en redes LAN.
- Implantación de Sistemas Operativos.
- Resolución de incidencias Hardware y Software.
- Xestión de bases de Datos SQL Server.
- Programación en Visual Studio.NET.
Coñecementos* Programación en PHP.
* Redes LAN.
* SQL Server.
* Traballo en equipo.
* Flexibilidade.
Destinatarios
(So estudantes da Universidade de Vigo)
  • Grao en Enxeñaría Informática | Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa
Documentación a presentar Currículum vitae no que se faga constar a referencia desta bolsa, expediente académico actualizado e horario do curso académico
Lugar de presentación da documentación

Por e-mail a practicas.online@fundacionuvigo.es

  • Indicar no asunto do e-mail a referencia da convocatoria (PE-XX-XXXX)
  • Adxuntar en pdf:
    • Un arquivo co CV. Nome do arquivo: Referencia–CV–nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-CV-María Pousa
    • Outro arquivo co expediente académico actualizado co nº de créditos superados e o horario do curso académico. Nome do arquivo: Referencia-EXP-nome e primer apelido. Exemplo: PE-19-0001-EXP-Manuel Carballo
  • Só se admitirán arquivos en pdf cun tamaño máximo de 1 MB en total.

Por correo postal ou en man en

  • Fundación Universidade de Vigo. Área comercial, Local A-12. Campus Universitario. 36310 Vigo
  • Fundación Universidade de Vigo. Edificio Administrativo. Campus Universitario. 32004 Ourense
Atrás