Secretaría Uvigo

Acordo do Consello de Goberno do 29/10/2015, polo que se aproba a Modificación do Regulamento de réxime interno de Consello de Goberno

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónSuprime o artigo 25
Engade unha DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Regulamento de réxime interno do Consello de Goberno (C.G. 18/01/2001)
Atrás