Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime interno do Consello de Goberno (C.G. 18/01/2001)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónNormas Xerais
Do Pleno do Consello de Goberno
Das Comisións Delegadas do Consello de Goberno
Da elección dos membros do Consello Social e da Comisión de Estudos de Posgrao
Da Comisión de Reclamacións a Prazas de Profesorado Contratado
Da reforma do regulamento
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás