Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime interno do Consello de Goberno (C.G. 18/01/2001)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónNormas Xerais
Do Pleno do Consello de Goberno
Das Comisións Delegadas do Consello de Goberno
Da elección dos membros do Consello Social e da Comisión de Estudos de Posgrao
Da Comisión de Reclamacións a Prazas de Profesorado Contratado
Da reforma do regulamento
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás