Secretaría Uvigo

Regulamento de Estudantes (Claustro 3 de abril de 2001)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Estudantes
DescriciónRecolle e desenvolve os dereitos dos estudantes recoñecidos nos estatutos e no resto do ordenamento xurídico así como os seus deberes.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás