Secretaría Uvigo

Resolución do 21 de xuño de 2017 pola que se ordena a publicación da normativa de permanencia e progreso nas titulacións oficiais de grao e de máster

EstadoAnulada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoServizo de Xestión de Estudos de Grao
DescriciónEsta norma ten por obxecto regular a permanencia e o progreso nos estudos oficiais de grao e máster universitario da Universidade de Vigo.
Aplicaráselle só ao estudantado matriculado en estudos conducentes á obtención de títulos oficiais de grao e máster universitario.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Atrás