Secretaría Uvigo

Regulamento de mobilidade internacional da Universidade de Vigo (C.G. 9-10-2017)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Descrición- O capítulo I recolle as disposicións xerais.
- O capítulo II regula a organización da Universidade de Vigo en materia de mobilidade internacional.
- O capítulo III trata dos dereitos, das obrigas, dos deberes e dos procedementos de selección do estudantado participante en programas de mobilidade.
- O capítulo IV dedícase a un aspecto fundamental da mobilidade académica como é o recoñecemento de estudos e o contrato académico.
- O capítulo V versa sobre os dereitos, as obrigas e os deberes do estudantado estranxeiro.
- Os capítulos VI e VII dedícanse aos dereitos, ás obrigas e aos deberes do persoal docente e investigador e do persoal de administración e servizos participante en programas de mobilidade internacional respectivamente.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás