Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30104
Bioloxía: solo, medio acuático e clima
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Bioloxía
6
5
TITULACIÓN
Grao en Bioloxía
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
09:00-10:00

A presentación da materia é o día 19 de xaneiros as 15.30h.

A materia comeza o xoves 29 de xaneiro o horario será sempre de 9 a 10h, pero os días cada semana é distinto.

http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/horarios-del-curso.120.html

09:00-09:00

algunhas semanas

09:00-10:00

horarios provisionais

09:00-10:00

algunhas semanas

09:00-10:00
09:00-10:00

algunhas semanas

09:00-10:00
09:00-10:00

algunhas semanas

09:00-10:00

algunhas semanas

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Benito Rueda, María Elena
,
Benito Rueda, María Elena
DESCRITOR

O solo, xunto coa auga e o aire son os recursos máis importantes do medio natural xa que deles depende a vida sobre a Terra. Estúdase a estrutura e a dinámica de cada un destes subsistemas terrestres, como son, como funcionan, comprender as súas interaccións complexas xa que son indispensables para un enfoque integral na calidade ambiental.


<< Volver