Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30403
Historia: historia das culturas ibéricas
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Filoloxía e Tradución
6
5
TITULACIÓN
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
11:00-13:00

Teoría

11:00-13:00

Teoría

09:00-11:00

Grupo P2

11:00-13:00

Grupo P1

09:00-11:00

Grupo P2

11:00-13:00

Grupo P1

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Dominguez Castro, Luis
Seijas Montero, María
Rodríguez Lago, José Ramón
Seijas Montero, María
DESCRITOR

A materia, que se integra na formación básica do grao, pretende axudar a coñecer e saber explicar os contidos e conceptos fundamentais relacionados cos contactos históricos e culturais de España, Portugal e Galicia desde a Idade Media ata os nosos días.


<< Volver