Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30302
Xeofísica, xeoquímica e xeotermia
CENTRO
CRÉD
Prazas
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
6
5
TITULACIÓN
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
09:00-11:00
09:00-12:00 16:00-18:00

Clases prácticas - Grupos B

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Caparrini Marin, Natalia
DESCRITOR
1. XEOFÍSICA 1.1 Método Eléctrico
1.2 Método Gravimétrico
1.3 Método Magnético
1.4 Método Sísmico
1.5 Testificación Xeofísica
2. XEOQUÍMICA 2.1 Diferenciación Xeoquímica
2.2 Ambiente Primario e Secundario
2.3 Campañas de Prospección xeoquímica
2.4 Interpretación de Datos xeoquímicos
2.5 Tipos de Prospeccións
3. XEOTERMIA 3.1 Orixe da Enerxía Xeotérmica
3.2 Xacementos Xeotérmicos
3.3 Potencial Xeotérmico de España
3.4 Sondaxes Xeotérmicos
3.5 Avaliación de Xacementos
3.6 Técnicas de aproveitamento dos fluídos xeotérmicos

<< Volver