Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30301
Rochas industriais e ornamentais
CENTRO
CRÉD
Prazas
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
6
5
TITULACIÓN
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
12:00-14:00
12:00-14:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Giráldez Pérez, Eduardo
Giráldez Pérez, Eduardo
DESCRITOR

Nesta materia preténdese que o alumno coñeza a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes no sector dos áridos, cementos, formigóns, aglomerados asfálticos, rochas ornamentais e outras rochas industriais.
Os coñecementos a adquirir nesta materia vanse centrar en comprender os aspectos básicos da explotación de áridos e rochas ornamentais, así como o proceso de machaqueo de áridos, e as técnicas tanto experimentais como actualmente dispoñibles para o arranque e elaboración de rochas ornamentais.
Tamén preténdese dar a coñecer os principais minerais industriais e os seus procesos de produción, así como os aspectos básicos do deseño, operación e mantemento das plantas de fabricación de cementos, formigóns e aglomerados asfálticos.
Todos estes aspectos trataranse dentro do contexto da súa afección ao medio.


<< Volver