Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30203
Dereito financeiro e tributario II
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
6
5
TITULACIÓN
Grao en Dereito
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Ruíz Hidalgo, María del Carmen
Aneiros Pereira, Jaime
Ruíz Hidalgo, María del Carmen
Aneiros Pereira, Jaime
DESCRITOR

Análise e estudo do sistema tributario español, con especial incidencia nos impostos máis importantes: IRPF, IS, ITPAJD e IVA.


<< Volver