Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30205
Dereito: dereito romano
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
6
8
TITULACIÓN
Grao en Dereito
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Fuenteseca Degeneffe, Margarita
Fuenteseca Degeneffe, Margarita
DESCRITOR

Se estudian las instituciones de derecho privado romano. Derechos reales. Derechos de obligación. Derecho de sucesiones. Derecho procesal romano.


<< Volver