Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30204
Dereito: Dereito mercantil
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
6
5
TITULACIÓN
Grao en Economía
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
09:00-11:00

Mércores: prácticas. Aínda sen determinar a hora

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Torres Pérez, Francisco José
Torres Pérez, Francisco José
DESCRITOR

 

 A finalidade desta asignatura é acadar un coñecemento xeral sobre a función actual do Dereito Mercantil

centrándose no seguinte:

¿Cómo se adquire a condición de empresario e qué implicacións ten a nivel de responsabilidade?

¿Qué tipos de formas sociais existen?

¿Qué contratos utilizan habitualmente os empresarios no mercado?

¿Qué papel xogan os títulos valores (cheques, letras de cambio etc...) na actualidade?

¿Qué regulación existe para as situacións de insolvencia?


<< Volver