Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30209
Dereito mercantil
CENTRO
CRÉD
Prazas
E. U. de Estudos Empresariais
6
0
TITULACIÓN
Grao en Comercio
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00

Teoria pola tarde : horario a determinar. practica pola tarde horario a derminar. sesións de 2h.

09:00-11:00 16:00-18:00Grupo A teoria de 16:18 horas, Grupo B Luns de 18:15 a 20:15 . Prácticas a determinar 11 sesións de 2H cada unha.
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Izquierdo Alonso, Jacobo
Izquierdo Alonso, Jacobo
,
DESCRITOR

Dereito mercantil é unha materia que se imparte no primeiro cuadrimestre do segundo curso do Grao en Comercio. Nela examínase, dende unha perspectiva xurídica, a figura do empresario no mercado; o seu estatuto xurídico, formas de orgaización xurídica e as normas que rixen a súa actuación no mercado. Estes coñecementos permitirán ao alumnado apreciar que o mercado é un espazo regulamentado por normas xurídcas, onde actúan suxeitos que teñen tienen dereitos e asumen obrigas exixigbles ante os tribunais.


<< Volver