Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30422
Prácticas textuais: escritura dramática
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Filoloxía e Tradución
6
5
TITULACIÓN
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00

é unha materia que se imparte por primeira vez o próximo curso. O horario non estará ata xullo

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Luna Selles, María Carmen
DESCRITOR

Acercamento aos conceptos, elementos e mecanismos que interveñen na composición dun texto teatral. Ademais, analizará o uso destes recursos dramatúrxicos en paradigmáticas obras de teatro. A teoría e o análise serán comibnados cun forte compoñente práctico.


<< Volver