Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30215
Réxime fiscal da empresa
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
6
5
TITULACIÓN
Grao en Dereito
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00

Pendientes de aprobación

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Vadillo Casero, Carlos Cesar
DESCRITOR

Os impostos directos e indirectos relacionados coa actividade económica que se exerza ben como empresario individual ou persoa xurídica: IVA; IRPF; IS.


<< Volver