Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30117
Botánica mariña
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias do Mar
6
15
TITULACIÓN
Grao en Ciencias do Mar
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Sánchez Fernández, José María
DESCRITOR

Estudo dos principais grupos de organismos vexetais mariños, con especial atención a súa clasificación, modo de vida, e interacción con outros organismos e co medio


<< Volver