Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30213
Dirección estratéxica de empresas
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
6
5
TITULACIÓN
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00

Pendiente de aprobación

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Rodríguez Domínguez, María del Mar
DESCRITOR

Esta materia pretende ofrecer ao alumnado os coñecementos necesarios para entender coomo debería ser a dirección de empresas nos contornos actuais, así como analizar as diferentes fases do proceso estratéxico e alternativas estratéxicas das empresas. Complementarase con casos prácticos reais para entender e aplicar os coñecementos teóricos.


<< Volver