Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30212
Dereito: dereito constitucional I
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
9
5
TITULACIÓN
Grao en Administración de Empresas/Grao en Dereito (PCEO)
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00

Pendiente de aprobación

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Jimenez Aleman, Angel Aday
Riquelme Vázquez, Pablo
DESCRITOR

O Dereito Constitucional I (un dos bloques nos que se estrutura a docencia do Dereito Constitucional) céntrase basicamente no estudio dos seguintes puntos: Teoría da Constitución; constitucionalismo histórico español; principios ordenadores do ordenamento constitucional; fontes do Dereito; descentralización territorial do poder; estrutura, composición e funcionamento dos seguintes órganos constitucionais: Corona, Cortes Xerais, Poder Executivo e Poder Xudicial.


<< Volver