Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30420
Latín e literatura grecolatina
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Filoloxía e Tradución
6
15
TITULACIÓN
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00

É unha materia que se oferta por primeira vez o próximo curso, ata xullo non se aproban os horarios

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Ledo Lemos, Francisco José
DESCRITOR

Opción A: alumnos con coñecementos previos de latín: Fonética, morfoloxía e sintaxe do latín, tradución de textos latinos e aprendizaxe do vocabulario.

Opción B: lectura e comentario de obras de literatura grecolatina


<< Volver