Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30414
Estética: palabra e imaxe
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Filoloxía e Tradución
6
10
TITULACIÓN
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
13:00-15:00 13:00-15:00
13:00-15:00 13:00-15:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Becerra Suárez, María del Carmen
Candelas Colodron, Manuel Ángel
DESCRITOR

Breve panorama de la historia de la estética.  Análisis de los movimientos estéticos en el cine


<< Volver