Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30113
Biodiversidade: xestión e conservación
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Bioloxía
6
6
TITULACIÓN
Grao en Bioloxía
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
10:00-11:00

horarios provisionais

so algúns luns

10:00-11:00

algúns martes

10:00-11:00

algúns mércores

10:00-11:00

algúns xoves

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Castro Cerceda, María Luísa
DESCRITOR

estudos dos conceptos básicos que implican coñecer a xestión en a conservación da biodiversidade (animal e vexetal)


<< Volver