Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30115
Xeoloxía: xeoloxía I
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias do Mar
6
5
TITULACIÓN
Grao en Ciencias do Mar
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Rubio Armesto, María Belén
Rubio Armesto, María Belén
DESCRITOR

Visión global da Terra como sistema, con especial incidencia nos procesos xeolóxicos externos que teñen lugar a distintas escalas espaciais y temporais.


<< Volver