Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30116
Xestión mariña e litoral
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias do Mar
6
15
TITULACIÓN
Grao en Ciencias do Mar
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
00:00-00:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Pérez Arlucea, Marta María
Pérez Arlucea, Marta María
DESCRITOR

Nesta materia preséntase unha visión multidisciplinar da zona costeira e mariña, identificando os conflitos e riscos asociados a estas áreas. Introdúcense as ferramentas principais para a xestión destes ambientes así como o contexto administrativo-lexislativo na que está enmarcada a xestión litoral e mariña


<< Volver