Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30210
Dereito Financeiro e Tributario I
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
9
8
TITULACIÓN
Grao en Dereito
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
,
DESCRITOR

Nesta materia estúdiase a actividade financeira do Estado, na vertiente do ingreso e do gasto. Respecto do ingreso, céntrase na análise das distintas clases de tributos, así como os procedementos de aplicación dos mesmos. En canto á vertiente do gasto, o obxecto de estudo é do Dereito Orzamentario.


<< Volver