Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30114
Química analítica III
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Química
6
5
TITULACIÓN
Grao en Química
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
09:00-10:00
09:00-10:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Bendicho Hernandez, José Carlos
Lavilla Beltran, Maria Isela
DESCRITOR

Esta materia proporciona ao alumnado coñecementos sobre aspectos importantes e actuais da Química Analítica (Quimiometría; Análise de Trazas; Automatismo e Sensores Químicos). Estas ferramentas permitirán aos estudantes abordar a detección e cuantificacion de sustancias químicas en diferentes áreas de interese (medio ambiente, alimentación, industria, clínica etc.).

 

 


<< Volver