Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30415
Lingua A2, II: introdución ás linguas de especialización (español)
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Filoloxía e Tradución
6
5
TITULACIÓN
Grao en Tradución e Interpretación
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
11:00-13:00

Teoría

11:00-13:00

Teoría

09:00-11:00

Práctico 1

11:00-13:00

Práctico 2

09:00-11:00

P1

11:00-13:00

P2

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Rodríguez Barcia, Susana
Rodríguez Barcia, Susana
DESCRITOR

Ademais de constituir un reforzo dos aspectos de correción lingüística e de redacción e presentación formal de traballos académicos, a materia posúe un carácter práctico e busca iniciar ao discente no coñecemento das linguas de especialidade do español.  Esta materia achegará ao alumnado a outras disciplinas como a lexicografía e a análise crítica do discurso especializado que serán de moita utilidade no desenvolvemento práctico das habilidades discursivas no ámbito oral e escrito.  Finalmente, ao longo do cuadrimestre reforzaranse os coñecementos relativos á tipoloxía textual académica científica (con especial atención no artigo de investigación)


<< Volver