Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30112
Química: química II
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Química
6
5
TITULACIÓN
Grao en Química
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
15:00-16:00
16:00-17:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Peña Gallego, María de los Ángeles
García Fontan, María Soledad
Teijeira Bautista, Marta
DESCRITOR

A materia "Química II" pretende introducir ao alumnado na visión microscópica da materia, proporcionándolle a base necesaria para a comprensión de disciplinas máis específicas, que se impartirán en cursos posteriores, e explicando a natureza da materia.


<< Volver