Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30105
Botánica II: arquegoniadas
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Bioloxía
6
15
TITULACIÓN
Grao en Bioloxía
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
11:00-12:00

algunhas semanas

10:00-11:00 10:00-11:00
10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Castro Cerceda, María Luísa
Castro Cerceda, María Luísa
García Molares, Aída
DESCRITOR

Biodviersidade e Bioloxía de Briófitas, Pteridófitas e Espermatófitas. Caracteres xerais, sistemática e taxonomía, distribución xeográfica e factores que inflúen.


<< Volver